Nederlandse Club Dubai

Hoe word ik lid?

 

Seizoen 2016/2017

 

Na 31 succesvolle jaren is de Nederlandse Club Dubai sinds maart 2017 eindelijk ook een officieel erkende club! Het proces om deze licentie te verkrijgen heeft een groot deel van seizoen 2016/2017 in beslag genomen, vandaar dat is besloten voor dit seizoen geen lidmaatschapsgeld te innen.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus (met een zomerstop in juli en augustus - wel met achterblijversactiviteiten).

 

Om lid te worden graag de volgende gegevens mailen naar: ncdubaileden@gmail.com 

 

Naam

Geboortedatum

Bedrijf

P.O. Box en Plaats *

Tel. Mobiel

Woonbuurt (bijv. Springs, Umm Suqeim, JBR)

E-mailadres

 

Indien van toepassing:

Naam partner

Geboortedatum

Tel. Mobiel

E-mailadres

Naam kinderen en geboortedata

 

*) Uw postadres wordt gebruikt voor het toezenden van ons magazine Hollandse Nieuwe. U ontvangt ook een downloadversie per e-mail. Indien u alleen digitale post wenst te ontvangen, graag even vermelden!

 

Lidmaatschap seizoen 2017/2018:                         

 

AED 350 voor een gezin,

AED 300 voor een stel en

AED 250 voor een enkel lid

 

Contributie voor aanmeldingen na 1 april bedraagt de helft, echter vragen wij u bij het aangaan van het lidmaatschap ook meteen het nieuwe seizoen te voldoen.

 

Voor aanmeldingen na 1 juni wordt geen contributie voor het lopende seizoen in rekening gebracht, echter het nieuwe seizoen moet direct betaald worden.

 

LET OP: lidmaatschapskaarten worden gegeven na betaling lidmaatschapsgeld - vertonen bij ledenactiviteiten! GEEN KAART = GEEN LID. De lidmaatschapskaart kan worden opgehaald bij een van onze evenementen, de kaart wordt niet per post verzonden.

Betaling van de contributie

Hoe te betalen:

 

1) aan een bestuurslid tijdens activiteiten.

 

2) via bankrekening: Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), rekeningnummer: 744543020001 o.v.v. Nederlandse Vereniging,

 

Swift code ADCB  Dubai is: ADCBAEAA060

IBAN (verplicht): AE520030000744543020001

 

Bij overmaking of storting graag een bericht ter bevestiging sturen naar ncdubaileden@gmail.com voor onze administratie; onder vermelding van uw bankrekeningnummer, de naam van uw bank, het overgemaakte bedrag en de datum van betaling. 

 

3) een cheque op naam van Nederlandse Vereniging sturen naar: Nederlandse Vereniging, PO Box 282914, Dubai. Niet aangetekend svp, een aan de vereniging uitgeschreven cheque is voor ieder ander waardeloos en het ophalen van aangetekende stukken vraagt veel extra moeite en tijd.

 

Bij betaling met cheque graag het bedrag en chequenummer doorgeven aan ncdubaileden@gmail.com 

 

4) U kunt ook vanuit Nederland betalen. Wij vragen u in verband met de wisselkoers eerst even contact op te nemen met ncdubaileden@gmail.com, wij sturen dan de informatie en het bedrag aan u door.

 

Contributie dient te zijn voldaan vóór 1 december van ieder seizoen. Mocht de betaling na deze datum niet binnen zijn, dan komt het lidmaatschap te vervallen. Voor lidmaatschappen aangegaan op een andere datum dan bij aanvang van het seizoen geldt een betaaltermijn van één maand.

Beëindigen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een e-mail te sturen naar ncdubaileden@gmail.com.

Nb. restitutie is niet mogelijk.